Gonca Akbulut

Tuval Üzeri Yağlı Boya, 80x80 Cm, İmzalı